info@alescapital.lv        +371 27 866 222

Preču krājuma finansēšana

Uzņēmums ALES CAPITAL piešķir aizdevumus tirgotājiem apgrozāmo līdzekļu papildināšanai pret pilnvarotajās noliktavās uzkrāto preču atlikumu kā ķīlu. Kā ķīlas priekšmets var kalpot plaša patēriņa preces, lauksaimniecības produkcija, kas lēni bojājas, kā arī automašīnu piederumi un citas preces, kam raksturīgs plašs noieta tirgus.
 
  • Aizdevuma summas robežas – līdz 80% no preču vērtības atbilstoši mūsu ekspertu veiktajam novērtējumam.
  • Finansējamās summas robežas – no 5000 līdz 25 000 eiro (iespējams finansējums arī citā valūtā).
  • Finansējuma termiņš – līdz 120 dienām.
Ja uzņēmējdarbības attīstībai jums nepieciešams atbrīvot likvīdus apgrozāmos līdzekļus, kas iesaldēti pārmērīgajā preču uzkrājumā, apsveriet šī pakalpojuma saņemšanas iespēju.