info@alescapital.lv        +371 27 866 222

Tirdzniecības finansēšana – eksporta faktūrkreditēšana

«Eksporta faktūrkreditēšana» – (eksporta faktorings) ir finansējuma piešķiršana uzņēmumam pret finansiālo prasību tiesību nodošanu, kas radušās pret uzņēmuma debitoriem sniegto pakalpojumu vai piegādāto preču rezultātā, ja Klients (uzņēmums) ir Latvijas rezidents, bet debitors ir kādas ES valsts rezidents.

Ātra faktūrrēķinu apmaksas kreditēšana eksportējošajām kompānijām. Ja jūsu uzņēmums nodarbojas ar preču eksportēšanu vai pakalpojumu sniegšanu citām Eiropas Savienības valstu kompānijām saskaņā ar maksājuma atlikšanas nosacījumiem, Ales Capital sniegtais starptautiskā eksporta faktūrkreditēšanas pakalpojums palīdzēs jums nekavējoši saņemt naudu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.
Uzņēmums ALES CAPITAL:
  • Finansē faktūrrēķinus, kurus esat izrakstījuši un kurus jūsu klienti vēl nav apmaksājuši (Debitoru parādu) līdz pat 80% apmērā no rēķina summas, bet pārējos 20% jūs saņemsiet pēc tam, kad ārvalstu debitors būs apmaksājis rēķinu.
  • Administrē, kontrolē un izseko, kā jūsu debitori apmaksā jūsu izrakstītos rēķinus.
  • Veic jūsu debitoru maksātspējas un kredīta kvalitātes monitoringu Eiropas Savienības valstīs.
  • Piedāvā faktūrkreditēšanas pakalpojumus uz regresa nosacījumu pamata*.
Starptautiskā eksporta faktūrkreditēšanas ģeogrāfija:
Mūsu klienti ir Latvijas vidējie un mazie uzņēmumi.
Debitori ir Eiropas Savienībā rezidējošas juridiskās personas.

Mēs piešķiram finansējumu šādās nozarēs:
  • vairumtirdzniecība;
  • informāciju tehnoloģijas;
  • ražošana (metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas produkti u. c.).
Finansējamās summas robežas – no 5000 līdz 25 000 eiro (iespējams finansējums arī citā valūtā).
Finansējuma termiņš – no 30 līdz 120 dienām.
Mēs sakām „JĀ” jūsu uzņēmējdarbībai!
* Ja pircējs (debitors) nepilda saistības, tātad neapmaksā rēķinu atliktā maksājuma termiņā, ALES CAPITAL ceļ regresa prasību pret Klientu. Tādā gadījumā Klients atmaksā finansējumu, ko tas saņēmis no ALES CAPITAL saistībā ar laikus neapmaksāto rēķinu, un turpmāk pats vienojas ar nemaksātāju par rēķina apmaksu. Uzņēmums ALES CAPITAL nenodarbojas ar problemātiskām parādsaistībām un parādu piedziņas pakalpojumiem.