info@alescapital.lv        +371 27 866 222

Faktūrkreditēšana

«Faktūrkreditēšana» – (faktorings) ir finansējuma piešķiršana uzņēmumam pret finansiālo prasību tiesību nodošanu, kas radušās pret uzņēmuma debitoriem sniegto pakalpojumu vai piegādāto preču rezultātā. Ja jūsu uzņēmums nodarbojas ar tirdzniecību vai sniedz pakalpojumus citām kompānijām saskaņā ar maksājuma atlikšanas nosacījumiem, ALES CAPITAL sniegtā faktūrkreditēšana palīdzēs jums nekavējoši saņemt naudu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.
Uzņēmums ALES CAPITAL:
  • Finansē faktūrrēķinus, kurus esat izrakstījuši un kurus jūsu klienti vēl nav apmaksājuši (Debitoru parādu) līdz pat 90% apmērā no rēķina summas, bet pārējos 10% jūs saņemsiet pēc tam, kad debitors būs apmaksājis rēķinu.
  • Administrē, kontrolē un izseko, kā jūsu debitori apmaksā jūsu izrakstītos rēķinus.
  • Veic jūsu debitoru maksātspējas un kredīta kvalitātes monitoringu.
  • Piedāvā faktūrkreditēšanas pakalpojumus uz regresa nosacījumu pamata*.
Kādus uzņēmumus mēs finansējam:
Mūsu klienti ir Latvijas vidējie, mazie un mikro uzņēmumi.
Klienta debitori ir Latvijā rezidējošas juridiskās personas.
Mēs piešķiram finansējumu šādās nozarēs:
  • vairumtirdzniecība;
  • celtniecība;
  • juridiskie pakalpojumi;
  • starpnieka pakalpojumi nekustamo īpašumu tirgū;
  • informāciju tehnoloģijas;
  • ražošana (metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas produkti u. c.).
Finansējamās summas robežas – no 500 līdz 25 000 eiro (iespējams finansējums arī citā valūtā).
Finansējuma termiņš – no 7 līdz 120 dienām!
Mēs sakām „JĀ” jūsu uzņēmējdarbībai!
*Gadījumā, ja pircējs (debitors) nepilda saistības, tātad neapmaksā rēķinu atliktā maksājuma termiņā, ALES CAPITAL ceļ regresa prasību pret Klientu. Tādā gadījumā Klients atmaksā finansējumu, ko tas saņēmis no ALES CAPITAL saistībā ar laikus neapmaksāto rēķinu un turpmāk pats vienojas ar nemaksātāju par rēķina apmaksu. Uzņēmums ALES CAPITAL nenodarbojas ar problemātiskām parādsaistībām un parādu piedziņas pakalpojumiem.