Apliecinu, ka esmu tiesīgs(a) parakstīt un iesniegt šo pieteikumu un sniegt informāciju tas personas vārdā kura noradīta kontaktu formā. Piekrītu, ka SIA "ALES CAPITAL" ir tiesīga saņemt tam pieejamo informāciju par pieteicēju no privātā vai publiskā kredītu reģistra, u.c. kredītinformācijas uzturētāju datu bāzēm Latvijā un ārzemēs.